Zgodnie z oczekiwaniami społeczności lokalnej, GAZ-SYSTEM nasadzi 1 500 szt. drzew o obwodzie minimum 8 centymetrów na wysokości 1 metra w pasie montażowym, po wybudowaniu gazociągu. Tym samym Spółka dotrzyma wcześniejszej deklaracji dotyczącej nasadzenia drzew po zakończeniu inwestycji.

Pod koniec 2017 r. spółka przeprowadziła konsultacje społeczne dotyczące koncepcji zagospodarowania terenów wzdłuż Kanału Żerańskiego. Pomysły wypracowane wówczas wspólnie z mieszkańcami mogą zostać wykorzystane przez władze miasta (Zarząd Zieleni m.st. Warszawy) do przygotowania planu nasadzeń w miejscu obecnie prowadzonych prac budowlanych, z uwzględnieniem ograniczeń strefy kontrolowanej gazociągu. Zgodnie z obowiązującymi zasadami realizacji inwestycji, po zakończeniu budowy gazociąg zostanie zasypany, a teren wyrównany i uporządkowany. Obowiązujący harmonogram prac dla tej inwestycji określa, że powinno to nastąpić w 2020 r.