20190131_155736_roczpoczecie_prac_K11_komora_nadawcza_2

20190131_155736_roczpoczecie_prac_K11_komora_nadawcza_2

W rejonie ul. Modlińskiej i osiedli przy ul. Jana Kowalczyka w tygodniu 7/2019r. zaplanowano rozpoczęcie zabudowy komory nadawczej do przekroczenia bezwykopowego oraz przygotowanie do rozwózki rur przewodowych. Wykonana zostanie również droga zjazdowa z ul. Modlińskiej (DK-61) umożliwiająca transport niezbędnego sprzętu.

Kontynuowane będą prace związane z przekroczeniami bezwykopowymi:

  • przekroczenie wiaduktu ul. Białołęckiej (przewiert HDD-1) – planowane jest kontynuowanie realizacji wiercenia pilotowego,.
  • przekroczenie tzw. martwej odnogi Kanału Żerańskiego (przewiert HDD-2) – zakończono spawanie sekcji rury, kolejnym krokiem będzie przygotowanie i przeprowadzenie wstępnej próby wytrzymałości oraz szczelności rury przeznaczonej do wciągnięcia.
  • przekroczenie ul. Modlińskiej w kierunku EC-Żerań – wykonano mikrotunel, o długości 125 m, aktualnie finalizowane są prace związane z wprowadzaniem rur przewodowych do rur przewiertowych.
  • skrzyżowanie gazociągu z Kanałem Żerańskim i wiaduktem kolejowym – kontynuowane jest wykonanie komory nadawczej od strony Terminala PKP Cargo Connect, rozpoczną się również prace przygotowawcze do pogrążania grodzic komory odbiorczej.
  • skrzyżowanie z odnogą Kanału Żerańskiego (tzw. przeprawa promowa) – zakończono prace nad komorami, trwają przygotowania do rozpoczęcia mikrotunelu – instalacja sprzętu. W tygodniu 6/2019r. planowane jest rozpoczęcie wykonania przekroczenia.
  • przekroczenie Kanału Żerańskiego w rejonie os. Kowalczyka – rozpoczną się prace nad komorami dla mikrotunelu. W tygodniu 5/2019r. odhumusowano teren, przywieziono ścianki szczelne oraz rozpoczęto ich pogrążanie.

Wykonano zasypkę rurociągu na odcinku od Tłoczni Rembelszczyzna do ul. Kobiałka.  W następnym tygodniu po 04.02br. kontynuowane będą prace związane z układką rurociągu w stronę nieczynnej pompowni Białołęka RZGW-Warszawa.