Wciągnięta rura gazociągu przy ul. Płochocińskiej

Wciągnięta rura gazociągu przy ul. Płochocińskiej

W tygodniu 16-17 prace będą ukierunkowane na wykonanie zaplanowanych przekroczeń metodą bezwykopową. Wykonawca Robót Budowlanych będzie prowadził następujące działania:

  • wykonanie wykopu, ułożenie rurociągu na odcinku od przystanku „Płytowa” w kierunku przystanku „Zakłady Zbożowe” przy ul. Płochocińskiej,
  • rejon KS Spójnia – zakończenie wiercenia mikrotunelu oraz rozpoczęcie prac związanych z instalacją rur przewodowych w rurach przewiertowych,
  • teren PKP Cargo Connect – prace związane z rozplantowaniem wierzchniej warstwy gruntu,
  • przekroczenie wiaduktu ul. Białołęckiej (przewiert HDD-1) w km 4+450  – instalacja rury przewodowej DN 500, wykonanie demontażu maszyny wiercącej, placów montażowych,
  • planowane przekroczenie Kanału Żerańskiego w rejonie os. Kowalczyka w km 8+300 do 8+415 metodą mikrotunelu.

Zakończyliśmy przekroczenie tzw. martwej odnogi Kanału Żerańskiego (przewiert HDD-2) w km 6+800. W związku z tym w najbliższym czasie zostanie zdemontowana maszyna wiercąca. Wykonawca uprzątnie teren do stanu pierwotnego.

Wykonawca inwestycji rozpoczął układanie gazociągu wzdłuż ogrodzenia Tłoczni Rembelszczyzna – budowa układu włączeniowego do węzła  Rembelszczyzna.

Mając na względzie jak najszybsze przywrócenie terenu do stanu pierwotnego Wykonawca, po ułożeniu gazociągu na danym odcinku, natychmiast przystępuje do prac porządkowych, polegających na rekultywacji terenu i ułożeniu wierzchniej warstwy humusu. Aktualnie zakończono porządkowanie rejonu wykonywania prac do km 3+400.