Pas montażowy w km 5+800 przygotowanie do montażu rur

W rejonie mostu przy ul. Białołęckiej (w km 4+450 – 5+250) kontynuowane będą prace przygotowawcze do wykonania przekroczenia metodą horyzontalnego przewiertu sterowanego HDD. W ciągu najbliższych kilku dni planuje się wykonanie tzw. przewiertu pilotażowego, który za pośrednictwem lokalizatora elektronicznego (umieszczonego w korpusie głowicy wiercącej) wytyczy żądaną trajektorię przewiertu właściwego. Łączna długość tego najdłuższego przekroczenia na trasie gazociągu wyniesie blisko 800 m.

W rejonie byłej pompowni RZGW-Warszawa Białołęka rozpoczęto wykonanie komór dla mikrotunelu o długości ok. 50 m, który jest niezbędny do przekroczenia nieużytkowanej przeprawy promowej na Kanale Żerańskim.

Na odcinku początkowym w miejscu z drogą wojewódzką 633 (ul. Jana Kazimierza), a kompleksem leśnym przy Kanale Żerańskim w najbliższym czasie rozpocznie się wykonanie wykopu otwartego, w którym zostaną ułożone połączone i zaizolowane rury przewodowe.

Równocześnie kontynuowane są prace remontowe wiaduktu kolejowego oraz ściany oporowej w rejonie PKP przy ul. Marywilskiej 39 (PKP CARGO – Terminal Kontenerowy Warszawa).

Zgodnie z ustalonym z zamawiającym harmonogramem robót w tygodniu 52/2018r., czyli do końca bieżącego roku, nie będą prowadzone prace budowlane. W okresie przerwy świątecznej teren budowy będzie zabezpieczony i monitorowany przez pracowników Wykonawcy.