2019_03_01_ ścianki szczelne

2019_03_01_ ścianki szczelne

W tygodniu 10-11/2019 r. rozpoczną się prace na terenie zakładu EC Żerań (km 9+510 do  9+932), gdzie Wykonawca przystąpi do rozwózki rur. Realizowana będzie również przebudowa sieci elektroenergetycznej wzdłuż podtorza suwnicy na terenie elektrociepłowni PGNIG-TERMIKA S.A.

Kontynuowane będą również następujące prace bezwykopowe:

 • przekroczenie wiaduktu ul. Białołęckiej (przewiert HDD-1) w km 4+450 – dalsze poszerzanie otworu pilotażowego, które wykonuje się stopniowo, aż do osiągnięcia średnicy końcowej, aby średnica rozwierconego otworu była większa o ok 30 – 50% od średnicy planowanej do wprowadzenia rury DN 500. W związku ze znaczną długością oraz średnicą przekroczenia, wykonane zostaną dodatkowe marsze sprawdzające stan techniczny otworu, jest to tzw. operacja kalibracji i czyszczenia otworu,
 • przekroczenie tzw. martwej odnogi Kanału Żerańskiego (przewiert HDD-2) w km 6 + 800 – zakończono izolowanie połączeń spawanych sekcji rury przeznaczonej do wciągnięcia. W najbliższym czasie rozpocznie się przygotowanie placów montażowych w celu instalacji niezbędnego sprzętu wykorzystywanego przy realizacji wiercenia,
 • przekroczenie ul. Modlińskiej w km 9+250 do 9+475 (rejon KS-Spójnia) – wykonano otwory wyjścia rurociągu z komór, następnie tymczasowe komory zostaną zasypane oraz nastąpi wyciągnięcie ścianek szczelnych,
 • skrzyżowanie projektowanego gazociągu z Kanałem Żerańskim i wiaduktem kolejowym w km 7+225 do km 7+600 (rejon PKP) – kontynuowane będą prace nad komorami, tj. rozparcia ścianek komór, odwadnianie komór oraz ich pogłębianie,
 • skrzyżowanie z odnogą Kanału Żerańskiego (tzw. przeprawa promowa) w km 3+375 do 3+425 wykonano przewiert o długości 43 m i zrealizowano prace związane z uzbrajaniem rur przewiertowych w rury przewodowe DN 500. W następnej kolejności przestrzeń pomiędzy rurami zostanie wypełniona zaczynem cementowym,
 • przekroczenie Kanału Żerańskiego o długości 117 m w rejonie os. Kowalczyka w km 8+300 do 8+415 – zakończono pogrążanie ścianek komory nadawczej od strony Terminala Kontenerowego PKP Cargo Connect, kontynuowane będzie jej pogłębianie, wykonanie odwodnienia oraz rozparć ścianek szczelnych. Rozpoczęły się również prace przygotowawcze komory odbiorczej od strony osiedli mieszkaniowych przy
  Jana Kowalczyka i ul. Krzyżówki,
 • przekroczenie Kanału Żerańskiego o długości 69 m w rejonie KS Spójnia w km 9+200 – kontynuowane będą prace nad komorami mikrotunelu, przy skarpie od strony
  Modlińskiej planowane jest pogłębianie komory nadawczej oraz montaż rozparć, z kolei dla komory odbiorczej od strony KS Spójnia kontynuowane będzie pogrążanie ścianek szczelnych, następnie wykonanie odwodnienia komory oraz montaż rozparć.

W rejonie os. Kowalczyka/Krzyżówki w najbliższym czasie zakończą się prace spawalnicze rur przewodowych DN 500. Kolejnym etapem będzie wykonanie wykopu, ułożenie w nim przygotowanego rurociągu, a następnie wykonanie zasypki.

W rejonie KS-Spójnia (km 9+280 do 9+380) rozpoczęto rozwózkę rur oraz prace spawalnicze. Realizowane są również prace związane z wykonaniem wykopu otwartego.

Na odcinku od Tłoczni Rembelszczyzna do Parku Syrenki (ul. Długorzeczna) trwają prace rozplantowania ziemi urodzajnej. Planowana jest kontynuacja tych prac w kierunku południowym przekroczenia metodą mikrotunelingu w rejonie tzw. przeprawy promowej (w km 3+370).