14 grudnia 2017 r. o godz. 18:00 w sali konferencyjnej Urzędu Dzielnicy Białołęka odbyło się spotkanie podsumowujące konsultacje społeczne dotyczące koncepcji renowacji terenu pasa montażowego po budowie gazociągu wysokiego ciśnienia relacji Tłocznia Rembelszczyzna – Elektrociepłownia Żerań.

Podczas spotkania mieszkańcy poznali główne założenia koncepcji wypracowanej na podstawie oczekiwań mieszkańców zgłaszanych w trakcie konsultacji. Największe zainteresowanie budziły kwestie związane z zielenią. Jakie drzewa i krzewy zarekomendowano do nasadzeń, gdzie odbędą się nasadzenia, gdzie i kiedy powstaną łąki kwietne – na te i inne pytania odpowiadali przedstawiciele GAZ-SYSTEM oraz firmy Utila.

Mieszkańcy z zainteresowaniem słuchali o założeniach projektowych koncepcji. Poznali funkcje, jakie będą pełnić wybrane gatunki drzew – które z nich posłużą jako filtr zanieczyszczeń, które jako pożywienie dla zwierząt, a które będą pełnić funkcje ozdobne. Wybór drzew i krzewów podlegał bowiem kilku kryteriom:

  • dostosowanie gatunków do warunków siedliskowych;
  • właściwości fitoremediacyjne, w szczególności filtrujące zanieczyszczenia  powietrza;
  • niskie wymagania pielęgnacyjne;
  • nacisk na gatunki rodzimego pochodzenia;
  • nacisk na gatunki umożliwiające bytowanie zwierząt (tzw. gatunki  biocenotyczne).

Po prezentacji uczestnicy spotkania mogli szczegółowo zapoznać się z wyłożoną koncepcją zagospodarowania oraz zadać pytania dotyczące jej poszczególnych elementów. Koncepcja została wykonana techniką odręczną w skali 1:500 w jednolitych formatach rysunkowych 50×70 cm. Każda plansza zawiera dobór gatunkowy drzew, przekroje i wizualizacje wybranego fragmentu oraz wstępne założenia do elementów wypoczynkowych, dostosowanych do preferencji mieszkańców zgłaszanych w trakcie konsultacji. Po prezentacji odbyła się dyskusja odnośnie rozwiązań zaproponowanych w koncepcji. Pytania dotyczyły m.in. standardów wykonania ścieżki pieszo-rowerowej oraz planowanych nasadzeń, a także sposobu realizacji inwestycji.

Poniżej prezentujemy ostateczną wersję koncepcji oraz prezentację ze spotkania.

  1. Koncepcja zagospodarowania
  2. Prezentacja ze spotkania

Zachęcamy także do obejrzenia filmu podsumowującego spotkanie.