Dostawa ścianek szczelnych

Dostawa ścianek szczelnych

W tygodniu 49-50 (w okresie po 6.12. br.) zostaną wykonane roboty związane z przygotowaniem pasa montażowego, odhumusowaniem oraz rozwózką rur na odcinku od przystanku autobusowego „Zakłady Zbożowe” do terenów przy dawnej giełdzie samochodowej „Żerań” (ul. Płochocińska 33) w okolicy przystanku autobusowego „Płytowa”.

Na odcinku ul. Długorzecznej (w rejonie tzw. Parku Syrenki) w kierunku dawnej pompowni RZGW-Warszawa trwają sukcesywnie prace spawalnicze. Łączenie rur przewodowych odbywa się dzięki spawaniu liniowemu, tzn. spawaniu zmechanizowanemu, pozwalającemu na wykonanie około kilkunastu spoin dziennie. Spawanie rur jest zasadniczo wykonywane w sekcjach, na odcinkach prostych przez brygady  spawaczy, z wykorzystaniem tzw. obrotnika oraz odpowiedniej metody wypełnienia spoin.

Na odcinku pomiędzy drogą wojewódzką 633 (ul. Jana Kazimierza), a kompleksem leśnym przy Kanale Żerańskim w najbliższym czasie planuje się wykonanie wykopu otwartego, w którym zostaną ułożone połączone i zaizolowane rury przewodowe.

W rejonie mostu przy ul. Białołęckiej trwają prace nad przygotowaniem placów montażowych i instalacją specjalistycznych urządzeń do wykonania przekroczenia metodą horyzontalnego przewiertu sterowanego HDD. W ciągu najbliższych dni zostanie wykonana próba szczelności rury przewodowej przeznaczonej do wciągnięcia .

Aktualnie rozpoczęto wbijanie ścianek komory odbiorczej dla mikrotunelu pod ul. Modlińską od strony zakładu PGNiG TERMIKA. Równocześnie zakończono rozwózkę rur przewiertowych dla mikrotunelu pod ul. Modlińską oraz rur przewodowych na odcinku pomiędzy mostem przy ul. Białołęckiej, a martwą odnogą Kanału Żerańskiego (rejon parkingu).

Do 05.12 zostały zakończone prace związane z dwoma przekroczeniami bezwykopowymi wykonanymi techniką mikrotunelu pod kompleksem leśnym przy granicy Gminy Nieporęt o długości ok. 100 m oraz przecisku dynamicznego pod drogą wojewódzką Jana Kazimierza w Nieporęcie o długości ok. 45 m. Kolejnym krokiem będzie spawanie montażowe i instalacja rur przewodowych DN 500 w wykonanych rurami przewiertowymi przekroczeniach. Spawanie montażowe w odróżnieniu od liniowego jest procesem znacznie wolniejszym, wykonywanym ręcznie, pozwalającym na wykonanie kilku spoin dziennie. Wykorzystywane jest np. przy przewiertach, przeciskach, mikrotunelach lub w miejscu łączenia długich odcinków wyspawanych wcześniej przez spawanie liniowe.