Technologia wykonywania przewiertu sterowanego HDD obejmuje trzy fazy:

  • wiercenie otworu pilotowego,
  • poszerzanie otworu,
  • instalację rurociągu.

Otwór pilotowy wykonuje się według założonego wcześniej projektu przebiegu osi otworu przy użyciu narzędzia hydromonitorowego, urabiającego grunty strumieniem płuczki lub przy pomocy hydraulicznego silnika wgłębnego i świdra gryzowego. Drążenie otworu pilotowego polega na wciskaniu w grunt żerdzi wiertniczych z jednoczesnym ich obracaniem. Kolejną fazą podczas wykonywania horyzontalnego przewiertu sterowanego jest poszerzenie otworu do wymaganej średnicy. Odbywa się to poprzez zamontowanie poszerzacza w miejscu narzędzia wiercącego do znajdujących się w otworze żerdzi płuczkowych. Następnie podczas wciągania poszerzacza do otworu pilotowego następuje jego wielokrotne rozwiercenie do średnicy końcowej. W trakcie procesu poszerzania za rozwiertakiem montuje się kolejne żerdzie płuczkowe. Po dotarciu rozwiertaka do punktu maszynowego zostaje on wymieniony na poszerzacz o większej średnicy. Te czynności są powtarzane aż do osiągnięcia oczekiwanej średnicy. Końcowym etapem przeprowadzanych prac jest wciągnięcie rury przewodowej i instalacja rurociągu.