Trwa budowa gazociągu z Rembelszczyzny do Elektrociepłowni Żerań.

W dniach 1 – 16 listopada 2018 r. prowadzone będą prace budowlane na odcinku od Tłoczni w Rembelszczyźnie przy ul. Jana Kazimierza 507 (Gmina Nieporęt) do mostu nad Kanałem Żerańskim przy ul. Kobiałka (Dzielnica Białołęka), a także na terenach kolejowych w okolicy ul. Marywilskiej (rejon Terminala Kontenerowego Warszawa – PKP CARGO CONNECT).

Oznakowano i zabezpieczono teren, wykonano odhumusowanie terenu, czyli zdjęcie wierzchniej organicznej warstwy ziemi. Zabezpieczona warstwa ziemi będzie wykorzystana do rekultywacji terenu po zakończeniu budowy. Dobiega końca rozwózka stalowych rur o średnicy DN 500 wzdłuż początkowego etapu trasy gazociągu.

Najważniejsze etapy prac przy budowie gazociągu to:

 • prace przygotowawcze – znakowanie terenu
 • odhumusowanie pasa robót
 • rozwiezienie i zabezpieczenie rur na trasie
 • spawanie rur w odcinki i wykonanie wykopu
 • układanie gazociągu w wykopie
 • zasypanie gazociągu i wyrównanie terenu
 • próby ciśnieniowe – sprawdzenia techniczne
 • rozruch gazociągu i przekazanie do eksploatacji

Do tej pory zakończono szereg prac przygotowawczych, w celu udostępnienia placu pod zasadniczą budowę gazociągu wzdłuż Kanału Żerańskiego:

 • przebudowaliśmy sieć światłowodową na odcinku ok. 4,5km
 • rozebraliśmy nieużytkowany budynek przepompowni RZGW Warszawa
 • zlikwidowaliśmy nieczynne napowietrzne linie energetyczne w okolicy ul. Płochocińskiej 82
 • usunęliśmy nielegalne wysypisko przy ul. Marywilskiej – 43 transporty wywiozły łącznie ok.1100 ton odpadów.

Materiały wykorzystywane do budowy gazociągu posiadają odpowiednie certyfikaty i świadectwa jakościowe oraz podlegają odpowiednim próbom i badaniom technicznym. Każda z osób biorących udział w realizacji robót posiada odpowiednie kwalifikacje potwierdzone odpowiednimi certyfikatami lub uprawnieniami. Teren został oznakowany tablicami ostrzegawczymi i wygrodzony taśmą, a w miejscach newralgicznych zostanie otoczony modułowym ogrodzeniem. W miejscach składowania sprzętu i rur prowadzony będzie stały monitoring wszystkich obiektów rozmieszczonych na placu budowy.

Wszelkie pytania związane z inwestycją prosimy kierować na adres: komunikacja.rembelszczyzna@gaz-system.pl.

autor: GAZ-SYSTEM S.A.

autor: GAZ-SYSTEM S.A.

autor: GAZ-SYSTEM S.A.

autor: GAZ-SYSTEM S.A.