W tygodniu 47-48 (po 19.11. br.) rozpoczną się roboty związane z przekroczeniami bezwykopowymi. Trasa gazociągu wzdłuż Kanału Żerańskiego została wyznaczona w taki sposób, aby w jak najmniejszym stopniu kolidować z zabudową mieszkaniową i przemysłową. Większość przeszkód infrastrukturalnych, blisko 30% trasy, będzie przekraczana metodami bezwykopowymi, które nie wymagają dostępu do terenu, pod którym prowadzony jest przewiert, przecisk lub mikrotunel.

Aktualnie kontynuowane są prace budowlane związane z przygotowaniem placu do wykonania komory dla przecisku pod drogą wojewódzką (DW 633) przy ul. Jana Kazimierza 507, w pobliżu Tłoczni Gazu w Rembelszczyźnie oraz komory dla przekroczenia bezwykopowego techniką mikrotunelu pod kompleksem leśnym przy granicy Gminy Nieporęt o długości ok. 100 m. Równolegle prowadzone są prace związane z przygotowaniem pasa montażowego oraz rurociągu w celu wykonania przekroczenia pod mostem na ul. Białołęckiej metodą horyzontalnego przewiertu sterowanego (HDD).

Na terenach kolejowych w okolicy ul. Marywilskiej (rejon Terminala Kontenerowego Warszawa – PKP CARGO CONNECT) zakończono prace spawalnicze oraz trwają przygotowania do wykonania wykopu otwartego. Prowadzone są również specjalistyczne prace zabezpieczające i umacniające wiadukt kolejowy na linii Warszawa Wschodnia – Działdowo na skrzyżowaniu z trasą gazociągu.

Kontynuowane są prace nad przygotowaniem komór do wykonania mikrotunelu w rejonie ul. Modlińskiej na terenie Klubu Sportowego Spójnia – obecnie przygotowano teren oraz rozpoczęto pogrążanie ścianek szczelnych dla jednej z komór po stronie wschodniej ul. Modlińskiej.

Dodatkowo, na terenie zbliżonym do dawnej giełdy samochodowej (przy ul. Płochocińskiej 33) w okolicy przystanku autobusowego „Płytowa” od 21 listopada rozpocznie się przygotowanie pasa montażowego poprzez odhumusowanie terenu robót, czyli zdjęcie wierzchniej warstwy gleby poprzedzone wygrodzeniem i oznakowaniem terenu.

W ramach całej budowy Wykonawca przeprowadzi łącznie 9 przekroczeń bezwykopowych za pomocą technologii:

  • HDD (horyzontalnego przewiertu kierowanego) polegającego na wierceniu i poszerzeniu otworu oraz instalacji w nim przygotowanego odcinka rurociągu.
  • Mikrotunellingu polegającym na drążeniu otworu przy pomocy tarczy skrawającej z jednoczesnym przeciskaniem rur na odcinku od komory startowej do komory odbiorczej.
  • Przecisku polegającym na wprowadzaniu w grunt – przy użyciu zespołu urządzeń – rur na odcinku od komory startowej do komory odbiorczej.

Wszelkie pytania związane z inwestycją uprzejmie prosimy kierować na adres: .