rejon os. Kowalczyka Krzyżówki

rejon os. Kowalczyka Krzyżówki

Od 28.02 br. rozpoczną się prace w rejonie os. Kowalczyka/Krzyżówki polegające na zabudowie ścianek szczelnych do tymczasowej komory odbiorczej w najbliższym sąsiedztwie Żłobka nr 58 i budynków mieszkalnych przy ul. Krzyżówki 28. Tego rodzaju prace wiążą się ze wzmożonym hałasem w tym rejonie przez okres ok. 3 tygodni od rozpoczęcia wbijania ścianek za pomocą wibromłota znajdującego się na dźwigu. W dalszej kolejności po 11.03 planowane są czynności związane z wykopem i układką gazociągu, a także przewiertem techniką mikrotunelingu o długości 54 m pod dnem Kanału Żerańskiego (w rejonie 9+400 KS Spójnia). Zgodnie z obowiązującym harmonogramem robót zakończenie wszystkich działań na tym terenie jest planowane do połowy maja br. Dzięki uprzejmości Kierownictwa placówki żłobkowej przy ul. Krzyżówki 24, będą uruchomione dyżury informacyjne pracowników GAZ-SYSTEM. Zapraszamy do kontaktu we wtorki i czwartki w godz. 15.30-17.30.