Na całej trasie inwestycji, tj. ok. 10 km gazociągu wykonawca zbuduje łącznie 9 przekroczeń bezwykopowych za pomocą najnowocześniejszych technologii:

  • mikrotunellingu polegającym na drążeniu otworu przy pomocy tarczy skrawającej z jednoczesnym przeciskaniem rur na odcinku od komory startowej do komory odbiorczej
  • HDD (horyzontalnego przewiertu kierowanego) polegającego na wierceniu i poszerzeniu otworu oraz instalacji w nim przygotowanego odcinka rurociągu
  • przecisku polegającym na wprowadzaniu w grunt – przy użyciu zespołu urządzeń – rur na odcinku od komory startowej do komory odbiorczej

GAZ-SYSTEM realizuje przekroczenia bezwykopowe