Rozpoczynają się konsultacje społeczne dotyczące zagospodarowania terenu pasa montażowego po budowie gazociągu wysokiego ciśnienia relacji Tłocznia Rembelszczyzna – Elektrociepłownia Żerań wzdłuż Kanału Żerańskiego. Konsultacje będą miały formę warsztatów oraz spacerów badawczych.

Zgłoszenia udziału w warsztatach prowadzone są przez stronę: http://www.kanalzeranski.pl/

Terminy warsztatów:

13.10.2017 r. (piątek), godz. 18:00-20:00 – Żłobek Miejski nr 58, ul. Krzyżówki 24 ( Odcinek I: od EC Żerań do mostu na ul. Marywilskiej )

14.10.2017 r. (sobota) godz. 10:00 – 12:00 – Szkoła Podstawowa nr 231, ul. Juranda ze Spychowa 10 ( Odcinek II: od mostu na ul. Marywilskiej do mostu na ul. Białołęckiej)

14.10.2017 r. (sobota) godz. 14:00 – 16:00 – Szkoła Podstawowa nr 31 im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego, ul. Kobiałka 49 ( Odcinek III i IV: od mostu na ul. Białołęckiej do Tłoczni Gazu Rembelszczyzna)

Podczas warsztatów zostaną zaprezentowane główne założenia projektu oraz będzie okazja do przedstawienia własnych pomysłów dotyczących zagospodarowania przestrzeni nad Kanałem.