Dziennikarze na budowie gazociągu wzdłuż Kanału Żerańskiego

Dziennikarze na budowie gazociągu wzdłuż Kanału Żerańskiego

29 listopada odbyła się wizyta studyjna dziennikarzy na terenie budowy gazociągu nad Kanałem Żerańskim do EC Żerań. Dziennikarze zapoznali się z aktualnym postępem prac oraz technologią wykorzystywaną w czasie realizacji inwestycji.

GAZ-SYSTEM w inwestycji wzdłuż Kanału Żerańskiego wykorzystuje nowoczesne technologie – na dziesięciokilometrowym odcinku gazociągu łączącego tłocznię Rembelszczyzna z Elektrociepłownią Żerań spółka wykona aż 9 przekroczeń bezwykopowych. To rekord wykorzystania przez GAZ-SYSTEM tych technologii na takiej długości gazociągu. Metody te zmniejszą ingerencję w środowisko, a także pozwolą w mniej uciążliwy sposób przekroczyć skrzyżowania z drogami, wiaduktami i kanałami.

– Trwa zasadniczy etap budowy gazociągu DN 500, który doprowadzi gaz z tłoczni gazu w Rembelszczyźnie do Elektrociepłowni Żerań. Obecnie na odcinku 5 km pracuje ponad 90 osób, wykorzystując 20 specjalistycznych urządzeń, w tym czołówki spawalnicze – powiedział Gracjan Wyszyński, kierownik projektu.

Wizyta dziennikarzy na terenie budowy jest elementem strategii dialogu społecznego spółki  GAZ-SYSTEM z lokalną społecznością. W czasie spotkania na pytania dziennikarzy odpowiadali  kierownicy inwestycji, wyjaśniając na miejscu wszystkie wątpliwości.