tel. +48 22 189 07 00

Aktualności

Dyżury w Żłobku do końca maja!

Punkt informacyjny GAZ-SYSTEM

W trosce o zapewnienie Państwu możliwie jak najszerszej wiedzy na temat realizowanej inwestycji przyłączeniowej relacji Rembelszczyzna – EC Żerań, zdecydowaliśmy się przedłużyć termin dyżurów pracowników Spółki w Żłobku przy ul. Krzyżówki 24 na warszawskiej Białołęce. Potrwają one do momentu zakończenia zasadniczych prac budowlanych w tym rejonie, czyli do końca maja br. Zapraszamy do bezpośredniego kontaktu we wtorki w godzinach 15.30-17.00. Z myślą o tych, którzy nie mogą odwiedzić nas osobiście została uruchomiona […]

Read more

Plan prac w okresie 29.04-10.05.2019

W tygodniu 18-19 na Żeraniu będą wykonywane następujące prace: dostawy rur przewiertowych dla przekroczeń metodą mikrotunelingu Kanału Żerańskiego oraz wiaduktu kolejowego w km 7+285 do km 7+645 (rejon PKP), a także Kanału Żerańskiego w rejonie os. Kowalczyka w km 8+300 do km 8+415; kontynuacja wykopu, układki oraz zasypania rurociągu na odcinku od ok. km 6+300 km w stronę km 5+200 (odcinek pomiędzy HDD2, a HDD1), następnie mobilizacja sprzętu w rejonie Przeprawy Promowej i wykop, układka, zasypka na odcinku […]

Read more

Dwa przewierty HDD na Żeraniu zakończone sukcesem

Przewiert HDD-4

Zgodnie z harmonogramem przebiegają prace związane z budową Gazociągu DN500 relacji Tłocznia Rembelszczyzna – Elektrociepłownia Żerań realizowane przez głównych wykonawców – firmy JT S.A oraz TESGAS S.A. Inwestycja umożliwi przesył paliwa do nowego bloku gazowo-parowego, który ma zastąpić wysłużone kotły opalane węglem. Podwykonawcy JT S.A –  firmy Chrobok S.A. oraz ATMA Sp. z o.o. zakończyły zaplanowane przewierty HDD. Pierwszy z nich o długości 676 metrów był realizowany […]

Read more

Plan prac w okresie 15.04-26.04.2019

Wciągnięta rura gazociągu przy ul. Płochocińskiej

W tygodniu 16-17 prace będą ukierunkowane na wykonanie zaplanowanych przekroczeń metodą bezwykopową. Wykonawca Robót Budowlanych będzie prowadził następujące działania: wykonanie wykopu, ułożenie rurociągu na odcinku od przystanku „Płytowa” w kierunku przystanku „Zakłady Zbożowe” przy ul. Płochocińskiej, rejon KS Spójnia – zakończenie wiercenia mikrotunelu oraz rozpoczęcie prac związanych z instalacją rur przewodowych w rurach przewiertowych, teren PKP Cargo Connect – prace związane z rozplantowaniem wierzchniej warstwy gruntu, […]

Read more

Masz pytanie o budowę gazociągu – zadzwoń lub porozmawiaj osobiście

Żłobek Nr 58 przy ul. Krzyżówki 24 na warszawskiej Białołęce

Przypominamy, że od połowy lutego tego roku pracownicy GAZ-SYSTEM prowadzą dyżury informacyjne przy Żłobku Nr 58 z siedzibą przy ul. Krzyżówki 24 na warszawskiej Białołęce. Potrwają one do końca kwietnia br. Zapraszamy do bezpośredniego kontaktu we wtorki i czwartki w godzinach 15.30-17.00. Można wcześniej umówić się lub zadać pytanie poprzez infolinię – tel. 691 706 706  – czynną w godzinach: 8:00 – 20:00 w dni robocze. Rozmowy z mieszkańcami pozwalają przekazać rzetelną wiedzę o tym, po co budujemy […]

Read more

Plan prac w okresie 01.04-12.04.2019

Zdjęcie Nr 5 - Komora K11 - okolice ul. Modlińskiej

W tygodniu 14-15/2019 na terenie PKP Cargo Connect będą kontynuowane prace mające na celu wykonanie wykopu i ułożenie gazociągu. Po ich zakończeniu wykop zostanie zasypany, a ziemia rozplantowana. Na terenie EC Żerań będą realizowane prace związane z wykopem wzdłuż hałdy węgla. Efektem końcowym będzie ułożenie gazociągu i przywrócenie terenu do stanu pierwotnego. Prace prowadzone z zastosowaniem technologii bezwykopowych: przekroczenie przewiertem wiaduktu ul. Białołęckiej (przewiert HDD-1) w km 4+450 – […]

Read more

Plan prac w okresie 18.03 – 29.03.2019

W tygodniu 12-13/2019r. planowane jest dostarczenie rur przewiertowych na teren budowy  komory nadawczej K12 w rejonie KS-Spójnia, wzdłuż wiaduktu przy ul. Modlińskiej. Następnie wykonany zostanie mikrotunel o średnicy 960 mm i długości ok. 70 m pod Kanałem Żerańskim. Po zainstalowaniu rur przewodowych, spawaniu montażowym i wypełnieniu przestrzeni pomiędzy rurami zaczynem cementowym możliwe będzie zasypanie komory, wyciągniecie ścianek szczelnych oraz przywrócenie terenu do stanu pierwotnego. W dalszym ciągu kontynuowane będą prace ziemne […]

Read more

Plan prac w okresie 2.03 – 15.03.2019

2019_03_01_ ścianki szczelne

W tygodniu 10-11/2019 r. rozpoczną się prace na terenie zakładu EC Żerań (km 9+510 do  9+932), gdzie Wykonawca przystąpi do rozwózki rur. Realizowana będzie również przebudowa sieci elektroenergetycznej wzdłuż podtorza suwnicy na terenie elektrociepłowni PGNIG-TERMIKA S.A. Kontynuowane będą również następujące prace bezwykopowe: przekroczenie wiaduktu ul. Białołęckiej (przewiert HDD-1) w km 4+450 – dalsze poszerzanie otworu pilotażowego, które wykonuje się stopniowo, aż do osiągnięcia średnicy końcowej, […]

Read more

Status prac przy budowie gazociągu

rejon os. Kowalczyka Krzyżówki

Od 28.02 br. rozpoczną się prace w rejonie os. Kowalczyka/Krzyżówki polegające na zabudowie ścianek szczelnych do tymczasowej komory odbiorczej w najbliższym sąsiedztwie Żłobka nr 58 i budynków mieszkalnych przy ul. Krzyżówki 28. Tego rodzaju prace wiążą się ze wzmożonym hałasem w tym rejonie przez okres ok. 3 tygodni od rozpoczęcia wbijania ścianek za pomocą wibromłota znajdującego się na dźwigu. W dalszej kolejności po 11.03 planowane są czynności związane z wykopem i układką gazociągu, a także przewiertem techniką mikrotunelingu o długości 54 m pod dnem […]

Read more

Plan prac w okresie 18.02 – 1.03.2019

2019.02.01_układka_gazociągu_w km_1+400

W tygodniu 8-9/2019 r. w dalszym ciągu kontynuowane będą prace związane z przekroczeniami bezwykopowymi. Od dn. 11.02 br. wprowadzono tymczasową organizację ruchu i dojazd do placu budowy z ul. Modlińskiej, który umożliwia transport sprzętu i materiałów odpowiednio zabezpieczoną i oznakowaną drogą technologiczną. Wykonana została rozwózka rur przewodowych w km 8+450 do 9+200, na terenach w rejonie osiedli mieszkaniowych przy ul. Kowalczyka i ul. Krzyżówki. Prowadzone są następujące prace bezwykopowe: przekroczenie wiaduktu ul. Białołęckiej (przewiert HDD-1) w km 4+450  – planowane […]

Read more

Top
Kanał Żerański