tel. +48 22 189 07 00

Aktualności

Plan prac w okresie 1.02.-15.02.2019

20190131_155736_roczpoczecie_prac_K11_komora_nadawcza_2

W rejonie ul. Modlińskiej i osiedli przy ul. Jana Kowalczyka w tygodniu 7/2019r. zaplanowano rozpoczęcie zabudowy komory nadawczej do przekroczenia bezwykopowego oraz przygotowanie do rozwózki rur przewodowych. Wykonana zostanie również droga zjazdowa z ul. Modlińskiej (DK-61) umożliwiająca transport niezbędnego sprzętu. Kontynuowane będą prace związane z przekroczeniami bezwykopowymi: przekroczenie wiaduktu ul. Białołęckiej (przewiert HDD-1) – planowane jest kontynuowanie realizacji wiercenia pilotowego,. przekroczenie tzw. martwej odnogi Kanału Żerańskiego (przewiert […]

Read more

Plan prac w okresie 18.01-1.02.2019

2019.01.17 odhumusowanie terenu w km 8- 500 nad Kanałem Żerańskim - rejon Kowalczyka i Krzyżówki

W rejonie osiedli przy ul. Kowalczyka i ul. Krzyżówki rozpoczęło się w dn. 17.01 br. odhumusowanie pasa robót w km 8+400 do 9+200. Wcześniej zostały zakończone prace związane z wykonaniem ogrodzenia i oznakowaniem terenu budowy wraz z zabezpieczeniem obiektów małej architektury znajdujących się w tej lokalizacji. Po zakończeniu usuwania wierzchniej warstwy gruntu wykonawca robót planuje przystąpić do rozwózki rur przewodowych, które będą transportowane od strony ul. Modlińskiej. Najważniejsze prace kontynuowane w tygodniu nr 4-5/2019 r. związane są z przekroczeniami […]

Read more

Przewiert sterowany metodą HDD

Technologia wykonywania przewiertu sterowanego HDD obejmuje trzy fazy: wiercenie otworu pilotowego, poszerzanie otworu, instalację rurociągu. Otwór pilotowy wykonuje się według założonego wcześniej projektu przebiegu osi otworu

Read more

Plan prac w okresie 4.01-18.01.2019 r.

W drugim i trzecim tygodniu bieżącego roku planowane jest rozpoczęcie przekroczenia pod wiaduktem przy ul. Białołęckiej metodą horyzontalnego przewiertu sterowanego HDD. Równolegle trwają prace przygotowawcze dla trzech przekroczeń bezwykopowych metodą mikrotunelingu: przekroczenie ul. Modlińskiej o długości 124 m – kontynuowane są prace nad komorą nadawczą na terenie Klubu Sportowego „Spójnia” oraz komorą odbiorczą od strony PGNiG Termika, skrzyżowanie projektowanego gazociągu z Kanałem Żerańskim i wiaduktem kolejowym o długości 350 m […]

Read more

Plan prac w okresie 17-24.12.2018

W rejonie mostu przy ul. Białołęckiej (w km 4+450 – 5+250) kontynuowane będą prace przygotowawcze do wykonania przekroczenia metodą horyzontalnego przewiertu sterowanego HDD. W ciągu najbliższych kilku dni planuje się wykonanie tzw. przewiertu pilotażowego, który za pośrednictwem lokalizatora elektronicznego (umieszczonego w korpusie głowicy wiercącej) wytyczy żądaną trajektorię przewiertu właściwego. Łączna długość tego najdłuższego przekroczenia na trasie gazociągu wyniesie blisko 800 m. W rejonie byłej pompowni RZGW-Warszawa […]

Read more

GAZ-SYSTEM – nasadzi drzewa

Zgodnie z oczekiwaniami społeczności lokalnej, GAZ-SYSTEM nasadzi 1 500 szt. drzew o obwodzie minimum 8 centymetrów na wysokości 1 metra w pasie montażowym, po wybudowaniu gazociągu. Tym samym Spółka dotrzyma wcześniejszej deklaracji dotyczącej nasadzenia drzew po zakończeniu inwestycji. Pod koniec 2017 r. spółka przeprowadziła konsultacje społeczne dotyczące koncepcji zagospodarowania terenów wzdłuż Kanału Żerańskiego. Pomysły wypracowane wówczas wspólnie z mieszkańcami mogą zostać wykorzystane przez władze miasta (Zarząd Zieleni m.st. Warszawy) […]

Read more

Gazociąg z kompletem zgód administracyjnych

Przygotowanie do inwestycji Gaz System - Kanał Żerański

Wojewoda mazowiecki 4 grudnia 2018 r. wydał decyzję o umorzeniu ostatniej części postępowania administracyjnego, dotyczącego pozwolenia na budowę dla gazociągu przyłączeniowego relacji Tłocznia Rembelszczyzna – Elektrociepłownia Żerań. Decyzją administracyjną umorzono w całości postępowanie, dotyczące ponownego rozpatrzenia kwestii ustalenia opłat z tytułu zezwolenia na usunięcie drzew i krzewów oraz określenia skali nasadzeń zastępczych. GAZ-SYSTEM jako spółka Skarbu Państwa działająca zgodnie z prawem zobowiązana jest tym samym […]

Read more

Prace planowane na okres 6-15.12

Dostawa ścianek szczelnych

W tygodniu 49-50 (w okresie po 6.12. br.) zostaną wykonane roboty związane z przygotowaniem pasa montażowego, odhumusowaniem oraz rozwózką rur na odcinku od przystanku autobusowego „Zakłady Zbożowe” do terenów przy dawnej giełdzie samochodowej „Żerań” (ul. Płochocińska 33) w okolicy przystanku autobusowego „Płytowa”. Na odcinku ul. Długorzecznej (w rejonie tzw. Parku Syrenki) w kierunku dawnej pompowni RZGW-Warszawa trwają sukcesywnie prace spawalnicze. Łączenie rur przewodowych odbywa się dzięki spawaniu liniowemu, tzn. […]

Read more

GAZ-SYSTEM promuje ekologiczne projekty

Serdecznie zapraszamy organizacje pozarządowe, samorządy oraz placówki oświatowe do udziału w IX edycji konkursu grantowego Fundusz Naturalnej Energii. Zgodnie z regulaminem do każdego z pięciu województw: mazowieckiego, podkarpackiego, podlaskiego, śląskiego i zachodniopomorskiego, trafi po 50 tys. zł na realizację najlepszych projektów o tematyce ekologicznej. Celem konkursu jest opracowanie autorskiego pomysłu na podtrzymanie lub ratowanie środowiska naturalnego oraz aktywizacja lokalnej społeczności do działań na rzecz poszanowania i ochrony środowiska. Wnioski o dofinansowanie w tegorocznej […]

Read more

Wizyta studyjna dziennikarzy nad Kanałem Żerańskim

Dziennikarze na budowie gazociągu wzdłuż Kanału Żerańskiego

29 listopada odbyła się wizyta studyjna dziennikarzy na terenie budowy gazociągu nad Kanałem Żerańskim do EC Żerań. Dziennikarze zapoznali się z aktualnym postępem prac oraz technologią wykorzystywaną w czasie realizacji inwestycji. GAZ-SYSTEM w inwestycji wzdłuż Kanału Żerańskiego wykorzystuje nowoczesne technologie – na dziesięciokilometrowym odcinku gazociągu łączącego tłocznię Rembelszczyzna z Elektrociepłownią Żerań spółka wykona aż 9 przekroczeń bezwykopowych. To rekord wykorzystania przez GAZ-SYSTEM tych technologii na takiej długości gazociągu. Metody […]

Read more

Top
Kanał Żerański