Wizyta Prezesa zbiegła się z zakończeniem odbioru technicznego

Gazociąg przyłączeniowy do EC-Żerań po odbiorze technicznym

 

W ubiegły piątek, 9 sierpnia roboczą wizytę na Żeraniu złożył Wiceprezes Artur Zawartko, który wyraził uznanie dla pracowników zaangażowanych w prace związane z budową gazociągu przyłączeniowego relacji Tłocznia Rembelszczyzna-EC Żerań.

Wizyta Wiceprezesa zbiegła się z terminem zakończenia odbioru technicznego gazociągu. Został on wykonany na miesiąc przed terminem kontraktowym, dokładnie 12 miesięcy od  zawarcia umowy z Wykonawcą, firmą JT S.A. Mając na uwadze skomplikowany charakter realizowanego przedsięwzięcia, które było prowadzone w zurbanizowanym środowisku miejskim Wiceprezes Artur Zawartko złożył podziękowania wszystkim zaangażowanym
w realizację tego przedsięwzięcia.

Budowa gazociągu o średnicy nominalnej DN500 i długości ok. 10 km umożliwi przesył gazu ziemnego do powstającego bloku gazowo-parowego na terenie Elektrociepłowni Żerań, który zastąpi węglowe kotły parowe i znacząco obniży emisje zanieczyszczeń. W ten sposób zostanie zwiększone bezpieczeństwo energetyczne Warszawy, a jej mieszkańcy odczują poprawę jakości powietrza.

W ramach tego przedsięwzięcia GAZ-SYSTEM wykonał aż 9 przekroczeń bezwykopowych. Zostały one wykorzystane na ok. 30 proc. całej długości trasy. Troska o komfort okolicznych mieszkańców oraz dbałość o środowisko naturalne były głównymi argumentami przemawiającymi za wykorzystaniem tych technologii.