tel. +48 22 189 07 00

Prace budowlane

Prace budowlane są prowadzone przez dwóch wykonawców: firmę JT S.A. oraz firmę TESGAS S.A.

Wykonawca części liniowej JT S.A. jest odpowiedzialny za budowę gazociągu, w tym wykonanie w technologii bezwykopowej przejść podziemnych pod torami, drogami i Kanałem Żerańskim.

http://jtsa.pl/o-nas/o-nas/

Równolegle firma TESGAS S.A. prowadzi prace w zakresie budowy obiektów gazowniczych, jakimi będą układ włączeniowy na terenie Tłoczni Rembelszczyzna oraz stacja pomiarowa zlokalizowana w obrębie zakładu EC Żerań.

http://tesgas.pl/firma/o-nas.html

Przebieg prac

Gazociąg wysokiego ciśnienia  o średnicy 500 układany będzie w wykopie na głębokości ok. 1,5 m. Miejscami może zostać usytuowany znacznie głębiej np. przy przejściach pod dnem Kanału do poziomu 22 m .

Przeszkody uniemożliwiające bezkolizyjne ułożenie gazociągu w wykopie (np. mosty, wiadukty i tory kolejowe, nadbrzeże portu, infrastruktura ciepłownicza) będą pokonywane z wykorzystaniem metod bezwykopowych (tzw. przecisków lub przewiertów sterowanych HDD). Łącznie zaprojektowano 9 przekroczeń bezwykopowych za pomocą najnowocześniejszych technologii.

Przygotowany pas montażowy na czas budowy gazociągu wyniesie do 20-22 m szerokości, ale na terenach newralgicznych zostanie on ograniczony nawet do 8 metrów z wykorzystaniem pasa zawężonego jedynie do strefy wykopu. W trakcie prowadzenia prac budowlanych zostaną wykorzystane najlepsze doświadczenia GAZ-SYSTEM S.A. z realizowanych dotąd inwestycji w szczególnie trudnych warunkach.

Przed rozpoczęciem prac budowlanych niezbędne było usunięcie roślinności.

GAZ-SYSTEM  wykonał szereg prac budowlanych, w ramach odrębnych zadań, w celu przygotowania terenu do budowy gazociągu wzdłuż Kanału Żerańskiego:

  • przebudowano sieć światłowodową na długości ok. 4,5 km,
  • rozebrano nieużytkowany budynek przepompowni RZGW ,
  • zlikwidowano nieczynne napowietrzne linie energetyczne,
  • usunięto nielegalne wysypisko śmieci przy ul. Marywilskiej –z terenu budowy zostało wywiezione 43 ciężarówki wywiozły ok. 1100 ton odpadów.

Obecnie następuje odhumusowanie terenu, czyli zebranie oraz zabezpieczenie zewnętrznej warstwy ziemi (organicznej) z placu budowy. Zdjęta warstwa ziemi będzie odkładana w osobne miejsce, a następnie wykorzystywana do ponownej rekultywacji tego terenu po zasypaniu gazociągu.

Top
Do NOT follow this link or you will be banned from the site!