ul. Płochocińska - teren uporządkowany

ul. Płochocińska - teren uporządkowany

W tygodniu 24-25/2019 na Żeraniu planowane są następujące prace:

  • uzbrajanie w rury przewodowe DN 500 dwóch przekroczeń metodą mikrotunelingu Kanału Żerańskiego oraz wiaduktu kolejowego w rejonie PKP oraz Kanału Żerańskiego w rejonie os. Kowalczyka;
  • kontynuacja robót związanych z połączeniem części liniowej rurociągu z odcinkiem zainstalowanym na przekroczeniu pod Kanałem Żerańskim w rejonie KS Spójnia;
  • kontynuacja rozplantowania ziemi urodzajnej na odcinku od Przeprawy Promowej do starej Pompowni Białołęka, w pobliżu przystanku „Płytowa” oraz na terenie KS Spójnia.

Wykonawca robót zrealizował wszystkie przejścia bezwykopowe, w tym najdłuższy w Polsce mikrotunel o długości 350 metrów i średnicy zewnętrznej 1099 mm. Jednocześnie są przywracane kolejne odcinki terenu po budowie do stanu pierwotnego.