W tygodniu 20-21 na Żeraniu będą prowadzone prace ukierunkowane, m.in. na zakończenie wykonania mikrotunelingów pod Kanałem Żerańskim. Zgodnie z harmonogramem realizowany będzie również proces przywracania terenu do stanu pierwotnego.

Szczegółowy zakres wykonywanych prac znajduje się poniżej:

  • wykop, układka, zasypka na odcinku 3+420 – 4+456 (od Przeprawy Promowej do Starej Pompowni Białołęka) oraz układka i zasypka na odcinku 5+200 do 5+400;
  • kontynuacja uzbrajania mikrotunelu pod Kanałem Żerańskim w rejonie KS Spójnia w rury przewodowe DN 500;
  • w rejonie os. Kowalczyka oraz KS Spójnia będą prowadzone roboty związane z połączeniem części liniowej gazociągu z rurociągiem zainstalowanym na przekroczeniu pod Kanałem Żerańskim w rejonie KS Spójnia;
  • przygotowanie i wykonanie wiercenia mikrotunelu pod Kanałem Żerańskim w rejonie os. Kowalczyka;
  • zakończenie wiercenia mikrotunelu o długości 350 m koniecznego do przekroczenia Kanału Żerańskiego i wiaduktu kolejowego w rejonie PKP Cargo;
  • uzupełnienie rozplantowania ziemi urodzajnej w rejonie PKP Cargo;
  • rozplanowanie ziemi urodzajnej na odcinku pomiędzy HDD1, a HDD2.