Zahumusowanie - km 4+200

Zahumusowanie - km 4+200

Zachęcamy do zapoznania się z planem prac prowadzonych na Żeraniu w terminie najbliższych dwóch tygodni.

Plan Prac jest następujący:

  • kontynuacja wyciągania grodzic komór K8 i K9 (teren PKP Cargo, przy kanale Żerańskim),
  • przeprowadzenie badania rurociągu tłokiem geometrycznym,

Tłoki są autonomicznymi urządzeniami przystosowanymi do poruszania się wewnątrz rurociągu w celu czyszczenia lub inspekcji. Istotą systemu pomiarowego tłoka geometrycznego jest układ sensorów mechanicznych znajdujących się na obwodzie tłoka na specjalnych wysięgnikach uginających się przy napotkaniu deformacji geometrycznej.  Ugięcie to jest mierzone i rejestrowane.

  • suszenie rurociągu po próbie ciśnieniowej,
  • uruchomienie systemu ochrony katodowej,

Ochrona przeciwkorozyjna gazociągów realizowana jest m.in. przez odpowiednio dobrany system ochrony katodowej. Celem ochrony katodowej jest zlikwidowanie obszarów anodowych na chronionej konstrukcji. Realizowana jest przez doprowadzenie prądu stałego.

  • rozpoczęcie rozplantowania ziemi urodzajnej w rejonie os. Kowalczyka.

W dniach 15 – 17.07.br. została przeprowadzona próba wytrzymałości i szczelności odcinka liniowego gazociągu Czynnikiem próbnym koniecznym do jej wykonania była woda. Maksymalna wysokość ciśnienia próby wytrzymałości wyniosła 258 bar, (trzykrotnie więcej niż maksymalne ciśnienie robocze pracy gazociągu), a szczelności 243 bar. Próba zakończyła się wynikiem pozytywnym.