W trakcie prac rekultywacyjnych - EC Żerań

W tygodniu 22-23 na Żeraniu prowadzone będą prace polegające na zakończeniu przewiertów metodą mikrotunelingu. Wykonawca będzie równocześnie przywracał kolejne odcinki terenu do stanu pierwotnego.

Harmonogram prac jest następujący:

– rozpoczęcie uzbrajania wykonanego mikrotunelu o długości 350 m w rury przewodowe DN 500 (przekroczenie Kanału Żerańskiego, wiaduktu w ciągu ul. Marywilskiej i wiaduktu kolejowego w rejonie PKP Cargo);

– wykonanie wiercenia mikrotunelu pod Kanałem Żerańskim o długości 117 m w rejonie os. Kowalczyka;

– zakończenie układki oraz zasypanie rurociągu na odcinku od starej Pompowni Białołęka w stronę Przeprawy Promowej;

– kontynuacja robót związanych z połączeniem części liniowej rurociągu z odcinkiem zainstalowanym na przekroczeniu pod Kanałem Żerańskim w rejonie KS Spójnia.

Jednocześnie realizowany będzie proces przywracania terenu do stanu pierwotnego na odcinku od przystanku „Płytowa” w kierunku przystanku „Zakłady Zbożowe” przy ul. Płochocińskiej oraz od starej Pompowni Białołęka w stronę Przeprawy Promowej, a także w rejonie KS Spójnia.