Prace na terenie Elektrociepłowni Żerań

Prace na terenie Elektrociepłowni Żerań

Dobiegły już końca roboty związane z ułożeniem gazociągu w wykopie. W następnych dwóch tygodniach, w ramach prowadzonej inwestycji, zaplanowane są następujące prace:

  • zasypywanie komór mikrotunelu i demontaż grodzic w rejonie os. Kowalczyka oraz rejonie PKP Cargo (K7, K8, K9, K10),
  • rozpoczęcie prac porządkowych oraz rekultywacja terenu w rejonie os. Kowalczyka,
  • prace przygotowawcze i wykonanie próby ciśnieniowej wytrzymałości i szczelności całego rurociągu.

Wyżej wymieniona próba ma kluczowe znaczenie przed oddaniem gazociągu do eksploatacji. Będzie ona przeprowadzona z wykorzystaniem czynnika próbnego (wody) i potrwa 2 dni.

Wykonawca jednocześnie prowadzi prace związane z przywróceniem terenu do stanu pierwotnego w obszarze pasa budowlano-montażowego.