Gazociąg do EC Żerań gotowy do podania gazu: Od lewej: Wiceprezes Zarządu Artur Zawartko, Prezes Zarządu Tomasz Stępień, Minister Piotr Naimski

Gazociąg do EC Żerań gotowy do podania gazu: Od lewej: Wiceprezes Zarządu Artur Zawartko, Prezes Zarządu Tomasz Stępień, Minister Piotr Naimski

W Oddziale w Rembelszczyźnie gościliśmy, 30 września br. Sekretarza Stanu w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów, Pełnomocnika Rządu do spraw Strategicznej Infrastruktury Energetycznej Piotra Naimskiego oraz Zarząd GAZ-SYSTEM. Podczas briefingu prasowego omówione zostały najważniejsze aspekty techniczne ukończonej właśnie inwestycji przyłączeniowej do Elektrociepłowni Żerań.

Briefing był poświęcony realizacji 10-kilometrowego gazociągu do Elektrociepłowni na Żeraniu.

W trakcie swoich wystąpień zarówno minister Naimski, jak i prezes GAZ-SYSTEM Tomasz Stępień zwrócili uwagę na wysoki priorytet oraz dużą skalę trudności realizowanego przedsięwzięcia – zurbanizowane środowisko miejskie, bliskie sąsiedztwo Kanału Żerańskiego.

Przyłączenia odbiorców przemysłowych do gazowej sieci przesyłowej to jeden z podstawowych obszarów działalności GAZ-SYSTEM. Budowa gazociągu do EC Żerań była szczególnym projektem ze względu na lokalizację oraz cel tego przedsięwzięcia. Zadanie, jako Spółka wykonaliśmy przed planowanym terminem. Ta inwestycja, jak i wszystkie inne przyłączenia, które realizujemy wpływają korzystnie na rozwój gospodarczy danego regionu, a mieszkańcom przynoszą poprawę jakości życia – powiedział prezes Tomasz Stępień.

Na zakończenie dziennikarzom zaprezentowany został układ włączeniowy do Tłoczni w Rembelszczyźnie, który jest początkowym elementem całej infrastruktury przesyłającej gaz do Elektrociepłowni Żerań. W ramach układu funkcjonuje śluza nadawcza tłoka, która pozwoli na monitorowanie stanu technicznego gazociągu na etapie jego eksploatacji.