​Rusza wersja pilotażowa geoankiety dotyczącej zagospodarowania terenu pasa montażowego po budowie gazociągu wysokiego ciśnienia relacji Tłocznia Rembelszczyzna – Elektrociepłownia Żerań wzdłuż Kanału Żerańskiego.

Geoankieta jest połączeniem ankiety internetowej i interaktywnej mapy, na której można zaznaczać odpowiedzi na poszczególne pytania. To narzędzie wykorzystywane jest w celu zbadania opinii oraz potrzeb interesariuszy. Ankieta jest w pełni anonimowa a jej wypełnienie zajmuje nie więcej niż 15 minut.

Wersja pilotażowa umożliwia dodawanie uwag do jej treści, które następnie zostaną przeanalizowane przed uruchomieniem wersji finalnej geoankiety.

W dniach 9-23 października będzie dostępna wersja finalna geoankiety, link do niej znajdzie się na stronie.